Alla som jobbar med människor skulle läsa The Body Keeps the Score

The Body Keeps the Score av Bessel van der Kolk är fängslande skriven, lätt att ta till sig och pedagogisk. Alla som jobbar med människor bör få tillgång till den här kunskapen.  Jag har tipsat kollegor om att läsa både The body keeps the score och om hela konceptet Mindful Tapping. Kunskapen är ju basen och stommen i arbetet med klienterna. Utan kunskap om vad och varför man bör gör så är det svårt att arbeta effektivt, svårare att tolka, följa och underlätta det som sker.

Jag har läst boken grundligt och inkännande, några avsnitt flera gånger. Jag har under hela läsningen fått aha-upplevelser. Jag kan koppla innehållet både till mitt eget liv men kanske framförallt till vad jag upplevt/upplever i möten med människor i jobbet.

Jag har sett väldigt mycket av vad som beskrivs i boken, särskilt i form av gravt dysfunktionella människor som många levt ett helt liv i behov av psykiatrisk vård (dvs vård = tung medicinering), och dom jag vårdar nu som hanterat sina problem med att självmedicinera med alkohol och narkotika i sådan omfattning att hjärnskador uppstått. Dock går den här kunskapen hela tiden att applicera i samspelet med andra och sig själv. Jag har alltid känt ett driv efter att förstå hur människan fungerar och nu har min ”mindmap” av kunskap och insikter blivit väldigt mycket mer omfattande.

Jag anser att alla som jobbar med människor bör få tillgång till den här kunskapen och har tipsat kollegor om att läsa både The body keeps the score och om hela konceptet MT. Kunskapen är ju basen och stommen i arbetet med klienterna. Utan kunskapen om vad man gör och varför tror jag det är svårt att arbeta effektivt och det blir svårare att förstå, tolka, följa och underlätta det som sker.

Själva kunskapen kan i sig själv också vara läkande, det har jag upplevt både för egen del och med dom jag jobbat med. Jag har märkt att när man förstår hur hjärnan, kroppen och nervsystemet fungerar är det mycket som faller på plats, nästan som en lättnad, som att tända lampan i ett mörkt rum.

Jag kommer att tänka på en berättelse jag läst om en allmänläkare som var frustrerad över att inte kunna hjälpa sina patienter med ångestproblematik under den korta tid han hade på sig under besöken på mottagningen. Jag kommer inte ihåg alla detaljer av hur han gick tillväga men det gick ut på att han kom på att han skulle lära patienterna vad det är som händer i kroppen vid ångest, att det är förnimmelser i olika organ/muskler som känns, t.ex. att oro i magen är tarmarnas peristaltik osv. Hur som helst så var detta tillvägagångssätt, att ge patienterna den kunskapen, till stor hjälp.

Alexandra Andersson
Sjuksköterska och Mindful Tappers
Alexandra Andersson