Grundkurser i Mindful Tapping med auktoriserade lärare

Mindful Tapping är mer än en metod. Det är ett helt koncept som ger dig den bakgrund som gör att du inser varför ditt liv har gestaltats som det gjort.

När du pratar om eller tänker på problematiska situationer, oavsett om de pågår, har varit eller kommer att ske, mår du dåligt. Du upplever det som ett kroppsliga obehag. Det kan kännas som en orosklump i magen, tryck över bröstet, huvudvärk, ilska, ledsenhet, ångest, nervositet, smärta eller som muskelspänningar.

Men genom att hålla fokus på förnimmelserna och inte fly från obehaget kan faktiskt förändringen ske. Så med fokus och tapping metoderna kan dina obehagstankar och dina störande minnen upphöra. När obehagskänslorna inte längre kan väckas till liv, då man tänker på det som tidigare orsakade dem, är det inget problem längre!

Genom att fokusera på reaktionerna i stället för berättelsen kan förändringen äga rum.

När man mår bättre, tänker man klarare och beter sig annorlunda.

Kom med och ändra på dina förutfattade meningar om hur världen och du själv fungerar. Låt dig överraskas av hur snabbt förändring av dina känslor kan ske – och hur grundligt det sker.

Under 2020 ges flera tillfällen för grundkurser levererade av auktoriserade lärare i Mindful Tapping

  • 29 februari – GÖTEBORG
   Plats: Helande Rum, Nobelgatan 27, Göteborg
   Kursledare: Pia Lundin – pia@pltapping.se
   Anette Göransson – annette.goranssong@gmail.com
    • 29 mars – STOCKHOLM
     Plats: Hälsoporten, Frejgatan 32, Stockholm
     Kursledare: Hanna Noorberg – hannanoorberg@gmail.com
    • 28 mars – VARBERG
     Plats: Södergatan 8A, Varberg
     Kursledare: Pia Lundin – pia@pltapping.se
     Anette Göransson – annette.goranssong@gmail.com

  • 10 maj – STOCKHOLM
   Plats: Hälsoporten, Frejgatan 32, Stockholm
   Kursledare: Hanna Noorberg – hannanoorberg@gmail.com

 

För information och anmälan

Pia Lundin – pia@pltapping.se
Anette Göransson – annette.goranssong@gmail.com
Hanna Noorberg – hannanoorberg@gmail.com
Lisbeth Söderlund – soderlund.eft@gmail.com

Läs om innehållet på grundkursen

Inspireras av Saras berättelse hur grundkursen blev en vändpunkt i hennes liv.