Trauma från barndomen med följdverkningar i nutid

När en kursdeltagare ombads plocka fram en händelse från sin barndom hamnade hon i ett starkt känsloladdat minne. Händelsen hade etsat sig fast, gett avtryck och fått följder som hon tidigare inte reflekterat över men som varit mycket besvärande.

Traumatisk händelse som fortfarande skapar obehag

På en grundkurs i Mindful Tapping startar vi de praktiska momenten med en övning där vi ber kursdeltagarna att komma i kontakt med en händelse de varit med om. Något som varit jobbigt, problematiskt, som fortfarande skaver och skapar olust då man tänker på det.

Det kan vara allt från en vardagssituation som upplevs som jobbigt till en 30-40-50 år gammal händelse dvs. något som hände i barndomen. Något som när man tänker på det nu i stunden fortfarande gör ont i en, gör en förbannad, orolig eller bara trött.

När minnet av händelsen finns där i form av bild, ljud, känslor och tankar så ber vi deltagarna fokusera på var i kroppen de upplever detta – och härifrån fortsätter guidningen och övningen.

Minne från barndomen

Under denna övning plockade en kvinnlig deltagare fram ett minne från sin barndom. Ett starkt känsloladdat minne, en händelse som satt starka avtryck och betytt mer än hon tidigare reflekterat över.

Minnet, händelsen, det hon ser och upplever i sitt minneskabinett är från tiden då hennes mamma var sjuk i cancer. Som barn var hon alltid tvungen att tona ner sina egna behov och finnas där för mamman.

I just denna specifika händelse som etsat sig kvar i hennes minne låg mamma i sängen med kraftigt illamående. Själv satt hon på en stol vid sidan om sängen. Helst av allt hade hon bara velat springa därifrån. Men hon var tvungen att sitta där med mamma. Hon satt där i flera timmar tills hjälp kom.

Just detta minne av att känna både att hon ville hjälpa mamma och att hon bara ville därifrån, var oerhört laddat. Under övningen upplevde hon många skiftande men starka känsloyttringar, som kom och gick i kroppen. Hon kände spänningar släppa i ben och huvud. Hon pendlade mellan ”spring i benen” och en känsla av rädsla, att sitta fast, till tomhet i huvudet, kyla i kroppen (freeze) och ilska. Alltså pendlade hon mellan gult läget, att ta sig därifrån, till rött läge, frys. Tills hon kom över i ett mer balanserat läge. Då infann sig det gröna läget, balans och tyrgghet.

Händelsen transformerades bit för bit. Olika lager av känslor, tankar, upplevelser tog vi hand om succesivt. När vi avslutade var väldigt mycket förändrat, även om något lite fanns kvar att jobba vidare med.

Insikter infinner sig

Efteråt upplevde hon både en insikt om att hon nu förstod varför hon blir så oerhört trött och utmattad av att sitta i möten som hon egentligen inte vill vara på. För då sitter hon ju på precis samma vis som när hon satt vid sin mammas säng. Detta hade hon aldrig tidigare reflekterat över skulle kunna ha någon koppling till sin traumatiska barndom.

Dessutom, som en bonuseffekt, släppte flera besvärande spänningar i kroppen under dagen. Höfterna började mjukas upp och spänningar i huvudet släppte.

Hanna Noorberg
Folkhälsovetare och auktoriserad lärare i Mindful Tapping
För att kontakta Hanna hittar du uppgifter här:

Läs fler berättelser av Hanna från deltagare på grundkurser i Mindful Tapping

MT stabiliserar blodsockret för en diabetiker

Nu vet jag att det är möjligt att få tillbaka mitt liv