Mindful Tappers arbetar med hälsa, relationer och framgång. De arbetar med individer eller grupper och tar uppdrag på arbetsplatser, i skolor, inom sport eller scenkonst.

Certifierade Mindful Tappers finner du här

Certifierade Mindful Tappers har genomgått minst en Steg 2-utbildning i Mindful Tapping hos Center För Energipsykologi AB. Många tar kursen i repris vilket ökar kunskapen och tryggheten i deras praktiska arbete. Flera har även deltagit i Steg 3 utbildningen. Efter kursen har de via egenstudier, teoretiskt och framförallt praktiskt arbete, kvalificerat sig och genomgått certifiering.

 

UTBILDNING I MINDFUL TAPPING

Utbildningen i Mindful Tapping är uppbyggd i steg med certifiering efter vardera steg. Det finns i dagsläget två nivåer av Certifiering till Mindful Tapper: Mindful Tapper Steg 2 och Mindful Tapper Steg 3. Därefter finns det möjlighet att bli Lärare i Mindful Tapping på grundnivå respektive fortbildningsnivå.

Som Mindful Tapper undertecknar man förhållningsregler gällande vad man får och inte får utlova.

 

MEDLEMSFÖRMÅNER

Läs mer om medlemsförmånerna här

 

Certifieringskriterier

Certifiering till Mindful Tapper efter Steg 2:

  1. Fallbeskrivningar. Minst fem stycken helst med exempel från olika problemområden. Samtliga med uppföljning. Minst ett av fallen ska bestå av minst 3 på varandra följande sessioner. (Läs mer i manualen, Mindful Tapping Steg 2)
  2. Läsa en av oss rekommenderad bok, samt reflektera över hur bokens kunskap kan appliceras i ditt klientarbete med Mindful Tapping samt vad boken gett dig.
  3. Beskriva vad Mindful Tapping betyder för dig och hur du använder det för egen del.
  4. Berätta hur du tänker använda Mindful Tapping i ditt arbete.

Uppgifter skickas in och vi ger feedback i det uppföljande handledningssamtalet. Handledningen, samtal på 30 – 60 minuter kostar 950:- ex. moms.

 
Certifiering till Mindful Tapper efter Steg 3:

  1. Fallbeskrivningar med exempel från olika problemområde och där arbete med de olika momenten/teknikerna skall visas. Minst 6 klienter med 3 – 4 uppföljande sessioner. Visa också hur man blandar teknikerna men också hur man renodlat kan använda respektive teknik/metod.
  2. Läser en av oss rekommenderad bok och reflekterar över den.
    På motsvarande sätt som för certifiering efter Steg 2 har vi ett handledningssamtal efter uppgifterna är insända där aktuella frågor diskuteras.

Handledningen kostar 950:- ex. moms och är på 45 – 60 minuter.

 

Lärare i Mindful Tapping

För dig som är intresserad av att själv hålla kurser och workshops erbjuder vi denna vidareutbildning.

Mindful Tapper steg 2

Mindful Tapper steg 3