Caroline Wiens

Certifierad Mindful Tapper steg 2 och 3

Om Caroline: Jag är präst, diplomerad samtalsterapeut, Enneagramscoach och nu certifierad Mindful Tapper. Vid sidan om mitt arbete som präst driver jag företaget VIDARE Livscoachning.

Som präst har jag arbetat med själavård och samtal i många år och är övertygad om att när vi blir lyssnade till och får sätta ord på tankar och känslor, kan förändring ske och mening skapas. Men genom min utbildning i Mindful Tapping har jag förstått varför det många gånger inte räcker med samtal och intellektuell förståelse för att komma vidare i livet, minnen från obehagliga händelser och trauman sitter kvar i kroppen och måste tas hand om där.

Mindful Tapping är ett fantastiskt verktyg som tillsammans med mina andra kompetenser gör att jag kan hjälpa andra till personlig och själslig frihet på ett mycket bättre sätt.

Företag
VIDARE Livscoachning

Besöksadress
Fräsarevägen 12 - 241 96 Stockamöllan
Län: Skåne
Hitta hit
Kontaktuppgifter
Hemsida
info@carowiens.se
0739275070


Hitta fler Mindful Tappers