Att känslor skapas i stunden ger nya perspektiv på hur vi kan läkas

How Emotions are Made av Lisa Feldman Barret – en intressant, tankeväckande bok. Den väcker frågor kring hur vi är som människor och hur samhället är uppbyggt.
Teorin om konstruerade känslor erbjuder oss ett helt nytt sätt att se på världen och hur vi upplever den. Teorin ger oss en möjlighet att se på olika åkommor från ett nytt perspektiv. Vi får då möjligheter att behandla människor utifrån en helhetssyn. Individer får själva bättre förståelse för hur de fungerar och varför de gör som de gör. Teorin ger oss helt enkelt makt över våra egna liv.
Med behandlingsmetoder som Mindful Tapping har människor goda möjligheter att lämna det traumatiska förflutna bakom sig och skapa en sundare verklighet för sig själva och andra.

Konstruktivistisk teori

Barrett har sin utgångspunkt i en konstruktivistisk teori om hur vi upplever världen som innebär att vi konstruerar vår verklighet utifrån våra upplevelser, vår kultur, uppfostran och vår miljö. Våra hjärnor förutsäger vad som kommer att hända baserat på vad vi har upplevt och lärt oss tidigare. Att mycket som vi upplever ofta är en simulering och inte någon reaktion på världen. Hennes teori om känslor innebär att vi konstruerar våra känslor. Det finns inte något som redan är inprogrammerat i hjärnan.

Vetenskaplig grund som underlättar för mina klienter att förstå sambanden mellan hjärna – kropp och känslor

Barretts forskning är viktig för mitt arbete med Mindful Tapping. Den ger mig en vetenskaplig grund att stå på när jag pratar med mina klienter eller ger workshops i hur hjärnan fungerar och hur känslor och smärta är skapta. Den visar också hur viktigt det är att ta hand om tidigare traumatiska upplevelser och leva ett sunt liv. Enligt Barrett har man goda chanser att undvika olika svåra åkommor om man sover tillräckligt, äter näringsrik mat och vistas i naturen regelbundet. Alla dessa aktiviteter är bra för det som Barrett kallar för vår kroppsbudget. När kroppsbudgeten är ur balans finns det en stor risk att vi blir sjuka. Då behövs mer än kost- och stressråd.
Men när vi förstår hur sjukdomar uppstår och vad kroppen behöver för att läka dem har vi större möjlighet att bli friska. Vi kan på sikt även strukturera om våra liv och vårt samhälle så att vi minskar risken att drabbas av sjukdomar.

Hjärnan förutsäger kroppens energibehov och agerande

 
Barretts teori ger en öppning för klienterna att förstå hur deras verklighet är skapad och vad som påverkar den. Enligt Barretts teori har vi hjärnor som skapar vår verklighet baserad på tidigare kunskaper och erfarenheter. Vi lär oss olika koncept och kategoriserar dem efter hur vi upplever världen. Många av våra koncept lär vi oss som barn. Vi lär oss fortsatt nya koncept och vi kan även kategorisera om dem efter behov.
Barrett menar att det är vårt ansvar att lära oss koncept som, genom förutsägelser, vägleder oss bort från skadligt beteende men för en traumatiserad människa innebär detta att man måste lära om hjärnan en hel del.
Blev man traumatiserad som barn är det större risk att hjärnans förmåga till korrekta förutsägelser minskar. Det betyder också att hjärnan förutsäger kroppens energibehov och agerande utifrån hur det var i den traumatiska situationen, och inte hur det är i nuet. Kroppens rättningssystem kommer inte att kunna rätta till hjärnans förutsägelser heller.
Med hjälp av kroppsliga behandlingsmetoder, bland andra Mindful Tapping, kan man rekonsolidera de traumatiska minnena så att våra olika nätverk i hjärnan kan släppa dem och komma i balans igen. Då har hjärnan större möjlighet att förutsäga hur vi bör agera i en situation i nuet utan att den påverkas av traumat.

Vår uppväxt påverkar oss

Klienterna kan också få en inblick i vilken roll samhället och kulturen man växer upp i påverkar dem. Vi är sociala varelser som har kommit överens om hur vi bör uttrycka olika känslor i olika situationer. Vi har lagar som reglerar detta. Språket reglerar detta också, eftersom vi har skapat ord för att uttrycka de olika känslorna som vi är överens om att vi har. Våra känslor är alltså inte medfödda, utan de är koncept som vi har lärt oss via socialisationsprocessen. Flyttar man till ett nytt land med ett nytt språk och ny kultur, får man uppleva att ens koncept inte är universella.

Lyssna på kroppen och dess signaler

En annan sak som är viktig i mitt arbete med Mindful Tapping är att klienten har ansvar för sitt mående och sitt beteende, eftersom vi själva skapar vår verklighet. Detta kan vara skrämmande och även förolämpande för en del klienter. De kan tro att teorin om konstruerade känslor lägger skulden på den sjuka. Där är det mitt jobb att se till att klienterna förstår att de nu har möjlighet att ta ansvar för sig själva. Att de kan ta tillbaka makten över sitt eget liv. Att lyssna på sina kroppar och vad de har att berätta. Mindful Eye Positions, till exempel, är ett utmärkt verktyg för att ge klienternas kroppar en chans att rätta till saker i hjärnan så att klienterna kan må bättre.
Jag brukar förklara det så här, att kroppens språk är olika åkommor. Om vi kan förstå vad de olika åkommorna vill berätta för oss har vi en stor möjlighet att rätta till obalansen. Jag ser inte det som kroppen talar om, som ett straff, utan som en utvecklingsmöjlighet. Ju duktigare vi är på att lyssna på kroppen och dess signaler, desto större möjlighet har vi att leva inom vår kroppsbudget och hålla oss friska.

Hjälper mina klienter få hopp om att förändring är möjlig

En annan utmaning är att ändra på människors sätt att se på åkommor. De flesta är, enligt Barrett, indoktrinerade i essentialism och i paradigmet att åkommor är något som endast kan botas med piller från läkaren. Om de får en tung diagnos som cancer eller bipolaritet, tror många att det inte finns något de kan göra åt det, att de får leva med diagnosen.
Teorin om konstruerade känslor ger mig ett verktyg att försöka få människor att tänka på ett annat sätt så att de möjligtvis kan få hjälp med problem som traditionella behandlingsmetoder inte klarar av.

Lisa Hellman
certifierad Mindful Tapper steg 2 & 3 samt lärare i Mindful Tapping
Lisa Hellman