Är du mest grön, gul eller röd?

Inspirationsbrev 1 från Linda Malmkvist

För att du ska få bättre förståelse för dig själv och dina reaktioner kommer jag att berätta om hur nervsystemet fungerar.

Man kan jämföra vårt nervsystem med ett trafikljus.

Det är i det gröna vi ska leva så stor del av vårt liv. Det är här vi är avslappnade, trygga, engagerade, mentalt närvarande och samspelar med andra människor. Du kan koncentrera dig och du är lugn och fokuserad.

När vi börjar bli stressade går vi över i det gula. Här är vi rädda, arga, frustrationen börjar komma. Vi börjar bli irriterade på andra människor mm. Här får du lite snabbare puls och andning, musklerna börjar spänna sig, rösten kanske börjar darra lite och dina händer blir svettiga.

Det tredje tillståndet vårt nervsystem kan ha är när vi hamnar i det röda. Här kan det kännas som att man lämnar sin kropp, man blir handlingsförlamad, man kan kanske varken skrika eller prata. Det kan också vara att man inte minns något, tex kan man hålla ett föredrag men minns inte vad man har sagt. Här kan man känna sig förvirrad, hjälplös och kan tom svimma.

Vårt nervsystem är utformat att hamna i det gula och röda ibland, tex när vi mötte en björn utanför grottan. Då behövde vi att hjärtat började slå fortare så att vi kunde springa eller att gå över i det röda som händer när djur “spelar döda”. Här skulle vi vara en kort sund för att sedan få återhämtning för vårt nervsystem och komma tillbaka till det gröna. Problemet med hur vi lever idag är att vi kan känna det som att björnen alltid är efter oss. Vi lever kanske till och med största delen av våra liv i det gula och röda tillståndet och kanske tom inte ens vet hur det är att vara i det gröna.

Kan du känna när du är i det olika tillstånden? Var är du mest?

Det som Mindful Tapping gör är att det tar dig ifrån det röda och gula tillståndet tillbaka till det gröna. Det gör ditt nervsystem mer tåligt så att de sakerna som kanske får dig att tappa det gröna blir färre och färre.

Det man vet är att det är klart ohälsosamt att leva i stress under längre tid. Det kan påverka magen på olika sätt och hjärt – kärl sjukdomar ökar vid stress. Därför är det så viktigt att lära sig en enkel metod för att minska stressen i livet. Detta gör Mindful Tapping!

Till nästa gång skulle jag vilja att du börjar fundera över hur mycket av ditt liv som är grönt,  gult resp rött. Är det några särskilda personer eller situationer som gör att du reagerar? Där har du i så fall något att jobba med. Blir du nyfiken så kontakta mig så berättar jag mer.
Lycka till!

Linda Malmkvist

Lindas hemsida